Error message

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उप प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरुको स्वदेश फिर्ता पछि स्वागत कार्यक्रम

रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उप प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरुको  स्वदेश फिर्ता पछि स्वागत कार्यक्रम

Check box: 
1