सार्वजनिक सुनुवाई(प्रथम चौमासिक) ०७३/०७४

सार्वजनिक सुनुवाई(प्रथम चौमासिक) ०७३/०७४ 

मिति: २०७३/०७/३० गते मंगलवार 

समय: दिउसो १:३० बजे 

स्थान:रामग्राम नगरपालिका वार्ड नं.१० ,जनता मा.वि. लक्ष्मीपुर 

 

Check box: