Elected Officials

Email Phone Municipality Section
नरेन्द्र कुमार गुप्ता नगर प्रमुख narendragupta533@gmail.com ९८५७०२४५३३ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
रम्भा कुँवर नगर उप-प्रमुख rambhakunwar123@gmail.com ९४७२१४१९९ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
रुद्र प्रकाश उपाध्याय वडा अध्यक्ष ९८४७०४२२७७ रामग्राम वार्ड नं १
चन्द्रिका अग्रहरी वडा अध्यक्ष 9857045635 रामग्राम वार्ड नं २
हरि प्रसाद उपाध्याय वडा अध्यक्ष 9847030118 रामग्राम वार्ड नं ३