कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई दोस्रो मात्राको खोप संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Check box: