FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा सार्वजनिक सुनुवाई

रामग्राम नगरपालिका को आ.ब. २०७१/०७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा आ.ब. २०७२/०७३ प्रथम चौमासिक को सार्वजनिक सुनुवाई  तपसिल मिति, समय र स्थानमा हुने भएकाले सम्पूर्ण नगरबासीहरू  लाई उपस्तिती को लागि अनुरोध छ |

  • ​​मिति :- २०७२|०७|२३
  • समय :- बिहान १०:०० बजे ( वार्षिक समीक्षा गोष्ठी ), दिउसो २:०० बजे ( सार्वजनिक सुनुवाई )
  • स्थान :- परासी क्याम्पसको हल 
Check box: