बजेट, आम्दनी र खर्च

स्वास्थ्य कर्मीहरुकाे फिल्ड भत्ता सम्बन्धमा

स्वास्थ्य कर्मीहरुकाे फिल्ड भत्ता सम्बन्धमा

निम्न विधालयहरुको ०७५ चैत्र महिनाको तलब भत्ता र पारिश्रमिक वापतको चेक रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा

निम्न विधालयहरुको ०७५ चैत्र महिनाको तलब भत्ता र पारिश्रमिक वापतको चेक रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा 

दुई कोठे भवन निर्माणको लागि जनता मा.वि. डैनहवा र उत्तम बालहित मा. वि उजैनीलाई अनुदान सम्बन्धमा

दुई कोठे भवन निर्माणको लागि जनता मा.वि. डैनहवा र उत्तम बालहित मा. वि उजैनीलाई अनुदान सम्बन्धमा 

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान र २ कोठे भवन निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धि

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान र २ कोठे भवन निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धि 

निजि श्रोत शिक्षक अनुदान रकम पठाइएको सम्बन्धमा

निजि श्रोत शिक्षक अनुदान रकम पठाइएको सम्बन्धमा 

विद्यालयहरुको अनुदान सम्बन्धमा

विद्यालयहरुको अनुदान सम्बन्धमा 

चेक रकम जम्मा गर्ने बारे ( सामुदायिक सिकाइ केन्द्र )

चेक रकम जम्मा गर्ने बारे ( सामुदायिक सिकाइ केन्द्र )

रामग्राम नगरपालिकाको कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिबेदन

रामग्राम नगरपालिकाको  कर्मचारीहरुको तलबी प्रतिबेदन 

विधालयहरुकाे दाेस्राे चाैमासिक निकासा सम्बन्धमा

विधालयहरुकाे दाेस्राे चाैमासिक निकासा सम्बन्धमा

शहरी स्वास्थ्य संचालन अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा

शहरी स्वास्थ्य संचालन अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा 

Pages