Elected Officials

Email Phone Municipality Section
रुद्र प्रकाश उपाध्याय वडा अध्यक्ष ९८४७०४२२७७ रामग्राम वार्ड नं १
मदन यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४५४२३ रामग्राम वडा नं ४
धनपत यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४६२८८ रामग्राम वडा नं १५
धनपत यादव नगर प्रमुख mayor.dhanpatyadav@gmail.com 985-7045425 रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
कन्है प्रसाद कोईरी वडा अध्यक्ष ९८४७०४१९५७ रामग्राम वडा नं. १७
भोज नारायण यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४६६४० रामग्राम वडा नं. ९
निरज रौनियार वडा अध्यक्ष ९८०२६०२६७२ रामग्राम वडा नं. २
सम्झना चौधरी नगर उप-प्रमुख chaudharysamjhana49@gmail.com 984-7081643 रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
गोपाल डिस्वा मगर वडा अध्यक्ष ९८०७४०१२३३ रामग्राम वडा नं. १८
सुरेश यादव वडा अध्यक्ष ९८४७१३६३०९ रामग्राम वडा नं. १०
उज्जवल न्यौपाने वडा अध्यक्ष ९८४९३८८१८१ रामग्राम वडा नं. ३
लोक बहादुर चौधरी वडा अध्यक्ष ९८०६९५५४२५ रामग्राम वार्ड नं १२
धनि राम यादव वडा अध्यक्ष ९८४७२९८४९८ रामग्राम वडा नं. ११
राम वृक्ष अहिर वडा अध्यक्ष ९८४७०४२०३१ रामग्राम वडा नं. ५
असनारायण प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४७०८१९१० रामग्राम वार्ड न‌. १३
ओम प्रकाश यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४६७६३ रामग्राम वडा नं. १४
विद्या सागर त्रिपाठी वडा अध्यक्ष ९८५७०४५२५८ रामग्राम वडा नं. ६
महेन्द्र ठाकुर वडा अध्यक्ष ९८४७३२६८२८ रामग्राम वडा नं ८
बिजय कुमार यादव वडा अध्यक्ष ९८२१४११६०१ रामग्राम वडा नं. १६
रबिन्द्र यादव वडा अध्यक्ष ९८१७४९६११५ रामग्राम वडा नं. ७