Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

Staffs

Name Designation Email Phone Section
कुन्दन कुमार चौधरी लेखा अधिकृत kundankumarchaudhary@gmail.com ९८४७०४१५५५ आर्थिक प्रशासन शाखा
सतिस कुमार गुप्ता सिविल इन्जिनियर सातौं satish.lax57@gmail.com ९८५७०२१८२५ पूर्वाधार विकास शाखा
संजय कुमार शर्मा लेखापाल sanjay.ramgram@gmail.com 9857045872 आर्थिक प्रशासन शाखा
विष्णु कुमार आले सहायक पाँचौं bishnukumaralemagar@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १८
ललिता पाण्डे सहायक चौथो राजश्व उप शाखा
सन्ताेष कुमार घिमिरे सहायक चौथो sghimire2580@gmail.com 9857046869 जिन्सी उप-शाखा
रमेश नेपाल सहायक चौथो प्रशासन शाखा
रुद प्रसाद रेग्मी नगर शिक्षा अधिकारी (उप सचिव) 9857923122 सामाजिक विकास महाशाखा
राम मिलन यादव सहायक चौथो ward7.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ७
निर्मला प्रजापती सहायक चौथो ward15.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १५
फकिरी थारु सहायक चौथो ward4.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ४
अमृत भुषाल अमिन 9867482892 भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
उमेश प्रसाद चौधरी सहायक चौथो ward13.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १३
जीत जंग के.सी सूचना प्रविधि अधिकृत ict.ramgrammun@gmail.com +977-9849641449 सूचना प्रविधी शाखा
नगेन्द्र प्रसाद यादव सहायक चौथो ndrgopalk@gmail.com 9847044897 सामाजिक विकास शाखा
पशुपति नाउ एस एम सामुदायिक परिचालक
कमलराज शर्मा एस एम सामुदायिक परिचालक
तुलसी प्रसाद चौधरी सवारी चालक १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
कृष्ण प्रसाद चौधरी सवारी चालक १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
रामजी शाहनी मध्यस्था न्यायिक समिति
जितेन्द्र कोहार दमकल हेल्पर दर्ता चलानी
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी दमकल हेल्पर दमकल संचालन
रन बहादुर मगर दमकल हेल्पर दमकल संचालन
हिरेन्द्र चौधरी दमकल हेल्पर दमकल संचालन
आशा राना कार्यालय सहयोगी राजश्व उप शाखा
शेषमणी चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय वार्ड नं. ११
कन्हैया कोहार कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय वार्ड नं. १ र २
भुसण चन्द्र शर्मा कार्यालय सहयोगी
महातम तेली कार्यालय सहयोगी
इन्दल प्रसाद चौधरी विधुत हेल्पर
राजु यादव विधुत हेल्पर
सन्तोष कुँवर कार्यालय सहयोगी
निसा परियार कार्यालय सहयोगी
राम सुवाष गुप्ता सूचना अधिकारी suchanaadhikari@ramgrammun.gov.np ९८५७०४७५७२ आ.ले.प. शाखा
रुद प्रसाद रेग्मी नगर शिक्षा अधिकारी (उप सचिव) ९८५७०२३१२२ शिक्षा शाखा
राम नरेश राय जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं healthramgram@gmail.com ९८४७०३६२७९ स्वास्थ्य शाखा
राम सुवाष गुप्ता आ.ले.प. अधिकृत छैठौं 9862562873 आ.ले.प. शाखा
खेमराज ढकाल प्रशासन अधिकृत छैठौं khemrajdhakal49@gmail.com 9857064490 राजश्व उप शाखा
तारा अर्याल महिला विकास निरिक्षक 9857045722 महिला तथा बालबालिका विकास शाखा
माधव न्यौपाने सिविल इन्जिनियर छैठों madhavneupane1998@gmail.com 9867383538 भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
सुन्दर खनाल शिक्षा अधिकृत छैठौं khanalsundar977@gmail.com 9847108484 शिक्षा शाखा
अनिल खड्का सि.अ.हे.व. अधिकृत छैठौं healthramgram@gmail.com 9847027945 स्वास्थ्य शाखा
सुमन ज्ञवाली रोजगार संयोजक sumangyawali860@gmail.com 9867045003 रोजगार सेवा केन्द्र
निलम फौज्दार वार्ड सचिव ward12.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १२
महेश्वर ठाकुर सब-ईन्जिनियर पाँचौं maheswar.thakur@gmail.com 9857045712 पूर्वाधार विकास शाखा
रिजवान अहमद अंसारी सहायक पाँचौं rizwan.2025626@gmail.com 9847033246 सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
उमेश कुमार धोवी प्रा‍.स, सहायक पाँचौं कृषि विकास शाखा
सरिता पौडेल सहायक पाँचौं ward3.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ३
होमनाथ खरेल सहायक पाँचौं ward9.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ९
शोहेब अहमद अन्सारी सब-ईन्जिनियर पाँचौं वडा कार्यालय वार्ड नं. ११ र १३
उर्मिला जयसवाल एम.आई.एस.अपरेटर पाँचौ सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
मुकेश नारायण लोनिया एम.आई.एस.अपरेटर पाँचौ सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
गुलेमान चौधरी सहायक चौथो ward10.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १०
लोकमान चौधरी सहायक चौथो ward4.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ४
पन्चराम कोहार सहायक चौथो ward16.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १६
ललित नारायण चौधरी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १४ र १८
कोशलेन्द्र यादव अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ४ र ७
लाल बहादुर कोहार अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १०
खेमराज पटेल सहायक चौथो 9847297865 पशु सेवा शाखा
बोधनारायण यादव स.ले.प. सहायक चौथाे आर्थिक प्रशासन शाखा
रमा भट्टराई सहायक चौथो ward11.municipalityramgram@gmail.com Ward Office ward no. 11
सनत गिरी सहायक चौथो sanatgiri07@gmail.com 9858052166 कृषि विकास शाखा
रमेश गुप्ता अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा र वडा नं. २
परशुराम चौधरी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ९
गोविन्द राज पौडेल सहायक चौथो poudelgovindaraj@gmail.com पशु सेवा शाखा
दुर्गेश पासवान पासी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १५ र १६
रतिकला चौधरी सहायक चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ८
माधुरी चौधरी सहायक चौथो सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
मधु चौधरी सहायक चौथो आर्थिक विकास शाखा
संतोष राना सवारी चालक दमकल संचालन
अब्दुल सलिक मिया हेभि सवारी चालक हेभी सवारी साधन
मदन राय सवारी चालक हलुका सवारी साधन
निरन्जन कुमार गुप्ता ट्रेक्टर सवारी चालक नगर सरसफाई
‌ओम प्रकाश कोहार ट्रेक्टर सवारी चालक नगर सरसफाई
मान बहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत eo@ramgrammun.gov.np ९८५७६२८१११