सूचना र सामान्य नियमावली

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट सम्बन्धमा

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट  गर्ने प्रयाेजनका लागि विषय विज्ञकाे सूचीकरण सम्बन्धी सूचना र निवेदन फाराम ( याे सूचना २०७६।५।१० काे परासी पत्र साप्ताहीक समेत प्रकाशन भएकाे छ) सम्बन्धमा ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने  आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली                                                                                   

 

 

सुशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने सुशासन ऐन नियमावली