FAQs Complain Problems

Flash News

आधारभूत कक्षा ८ को पुनर्येाग को लागि निबेदन दिने परिक्षार्थीहरुकाे परीक्षाफल सम्बन्धि सूचना

आधारभूत कक्षा ८ को पुनर्येागको लागि निबेदन दिने परिक्षार्थीहरुकाे परीक्षाफल सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Check box: