समाचार

कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो/ दोस्रो खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

मिति २०७८/८/१५ गते सामी परीयोजना अन्तर्गत वित्तिय साक्षारता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षाहरु सम्बन्धी कार्यक्रम

अमिन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अन्तरवार्ता नहुने सम्बन्धमा

च्याउको बिउ वितरण सम्बन्धमा ।

शिक्षण सिकाई र संघीय अनुदान कोटामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको नामनामेसी कायम भएको रोल नं. र परीक्षा समय तालिका सम्बन्धी

कम्प्युटर अपरेटर र अमिन पदको परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

छठ पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि सूचना

Pages