बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम

आ.ब. २०७८/०७९ का लागि कार्यक्रम तथा परियोजना ।

‍रामग्राम नगरपालिकाको ८ औ नगर सभामा आ‍.ब. २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत

छै‌ठाे नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब.२०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम

जडिबुटी उद्दान आ.ब.२०७६/०७७

रामग्राम नगरपालिकाले सुरु गर्यो जडिबुटी उद्दान

पाचौ नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम

पाचौ नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम 

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०७६ सम्बन्धि

प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०७६ सम्बन्धि

आगामी आ.ब ०७६/०७७ को योजना छनौट गर्नका लागि वडा भेला सम्बन्धि सूचना

आगामी आ.ब ०७६/०७७ को योजना छनौट गर्नका लागि वडा भेला सम्बन्धि सूचना 

आ.ब ०७५/०७६ तेस्रो नगर सभाबाट पारित बार्षिक कार्यक्रम तथा निर्णयहरु

आ.ब ०७५/०७६ तेस्रो नगर सभाबाट पारित बार्षिक कार्यक्रम तथा निर्णयहरु

रातो किताब ०७४/०७५

रातो किताब ०७४/०७५ 

Pages